Op Bezoek Bij Het Ministerie - School in Dialoog

Een inspirerende middag! Er ontstond een open dialoog met over en weer verdiepend inzicht over onderwerpen als jeugdwerkloosheid, discriminatie en jeugdcriminaliteit. Aan de hand van de uitkomst zijn er vervolgafspraken gekomen tussen jongerengroepen en de Ministeries van SoZaWe en Onderwijs