Ons Netwerk

Home Ons Netwerk

Groot netwerk van Dialogue Facilitators

Door onze nauwe betrokkenheid bij het verzorgen van dialoogtrainingen de afgelopen 12 jaar kunnen we voor onze interventies en trainingen  op scholen en in wijken putten uit een groot netwerk van dialoogprofessionals die eenzelfde visie en aanpak voorstaan.
WDF