Ontwikkeling als mens

  • De mens is van nature een nieuwsgierig en zich zelf ontwikkelend wezen
  • Zicht op je eigen mogelijkheden en voelen ‘wat je ding is’ is daarbij essentieel
  • Trauma’s (verdriet, frustratie, discriminatie, boosheid, uitsluiting etc.) staan deze ontwikkeling in de weg. Het maakt dat je vlucht in afzondering of in oppervlakkigheid zonder echt contact met jezelf of je omgeving.
  • Ieder mens heeft zijn ‘trauma’s’, groot of klein, die resulteren in het ontwikkelen van angst-gebaseerde, niet effectieve vermijdingseflexen
  • Radicalisering, is een extreme vorm van je uitgesloten voelen en jezelf uitsluiten
  • In een veilige sociale context deze problemen onder ogen zien en helen is een wezenlijk onderdeel van ontwikkelen
  • Deze context is veilig wanneer de culturele wortels worden gerespecteerd en de verschillen kunnen worden gehoord.
  • De klas kan deze context (weer) zijn
  • In dit proces staat het ontdekken en ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid voortdurend voorop