School in Dialoog

Een MBO niveau 2 student achteraf:
Hoe je omgaat met een ander bepaalt je succes later
School in Dialoog

Sociale veiligheid.. Wat te doen op school?

 


  • Hoe oefenen we dat in de klas?
  • Sociale veiligheid is de basis voor leren. Hoe vergroot ik dit in de klas?
  • Hoe schep ik een veilig leer- en leefklimaat waarin studenten hun eigen verantwoordelijkheid nemen?
  • Wat vraagt dit van mij als docent? En van ons als docenten-team?
  • Hoe ga ik als docent om met radicale ideeën in de klas?
20150203_121030~2~2

School in dialoog ondersteunt en traint docenten in MBO-klassen met inspirerende ervaringsgerichte LOB/omgangskunde-programma’s

Een MBO student na de eerste les:
‘Ik vond dit goed! Wil dit vaker doen. Ik heb het gevoel jullie nu pas écht te hebben leren kennen. Ik voel dat er naar me geluisterd is. Misschien hebben jullie wat van mij geleerd. Én ik heb ook veel van jullie geleerd’
School in Dialoog

Aansprekende resultaten

De kern van het Programma

Integrale benadering: docententeam, docent, en studenten

Dialoog en didactiek

De LOB docenten krijgen, samen met het hele docententeam een praktische en inspirerende programma-start. In dit train-de-trainer programma wordt aandacht besteed aan didactiek, het lesmateriaal en de dialoogmethodiek. Ook staan we expliciet met elkaar stil bij de waarden als docenten onder elkaar en hoe de docenten elkaar kunnen steunen.

Inspirerend lesmateriaal ‘voor jongeren door jongeren’

‘Voor jongeren door jongeren’ De docent en leerlingen werken in de LOB/omgangskunde les met een inspirerende online lesmethode van www.peacemasters.nl. Peacemasters is de samenwerkingspartner van schoolindialoog.nl .  Met door jongeren zelf gemaakt film-materiaal en met leuke, interactieve  ‘kennismakers’ en ‘discussie openers’ en sluiten we aan op de beleving van de student. Het materiaal biedt veel mogelijkheden om toe te voegen en in te pikken op de actualiteit. Hiermee kan de docent zelf verder haar/zijn lessen omgangskunde vormgeven

Coaching on the job

Een trainer ondersteunt de docent bij de introductie van het vak en de methodiek in de klas. De eerste lessen worden samen gegeven. Deze interactie geeft ruimte voor coaching in de nieuwe rol. Daarnaast en biedt het de docent en ons de gelegenheid voor feedback op- en het fine tunen van het lesmateriaal.

Het proces in de klas..

In de klas draagt het programma direct bij aan het scheppen van een veilig leer- en leefklimaat. Het benut de kracht van de groep: In hun eigen tempo worden de leerlingen uitgenodigd, actuele, gevoelige onderwerpen, waaronder radicalisering, met elkaar dialogisch te verkennen. Waardoor extreme ideeën overbodig worden.

Borging en collegiale coaching 

Na 6 weken blikt het gehele docenten-team in een gefaciliteerde teamsessie terug op het proces dat zij en de klassen doorgemaakt hebben; op de waarden en afspraken waar ze gezamenlijk voor willen staan; en welke elementen ze uit LOB in alle lessen willen laten doorklinken. De docenten stemmen onderling af hoe deze te borgen en maken een start met collegiale coaching om voort te bouwen op de ontstane betrokken cultuur.

Dit doen wij allemaal in samenwerking met Peacemasters.
Peacemaster is onze partner in het onderwijs www.peacemasters.nl
Samen met Peacemasters introduceren we het vak Omgangskunde bij verschillende MBO's in Nederland.

1d1e2c6b445795417da881739078b553

Docenten kampen vaak met problemen als het gaat om het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen als radicalisering. Docenten hebben dan ook behoefte aan een methodiek om deze zaken toch bespreekbaar te maken. Daarnaast merken we dat docenten behoefte hebben aan een manier om dit soort problemen te herkennen en om ervoor te zorgen dit preventief aan te pakken. De ‘de talking sitck methodiek’ is daar een goede oplossing voor.

Om de dialoogvorm goed te ervaren worden er binnen de klas een aantal principes gehanteerd. Deze principes zijn erop gericht iedereen te respecteren en ervoor te zorgen dat elke deelnemer de tijd neemt om vanuit zijn individualiteit zijn eigen waarheid te delen. Alles wordt gehoord, dus ook het extremen of radicale. Uiteindelijk wordt er gewerkt vanuit het vertrouwen dat elke klas/groep/kring van mensen met een respectvolle oplossing kan komen.

“Sommige docenten en onderwijzers onderschatten hun rol, ze kunnen namelijk zoveel betekenen voor een student” en “Mensen willen gehoord worden en helpt al gigantisch om elkaar te horen”

Dit zijn onze (Berhard en Karim) woorden bij RTL Late Night (13 januari 2015). Wij zijn bij RTL Late night geweest omdat we hebben gemerkt dat onze methodiek erg goed werkt en veel effect heeft op de groepscohesie en een eind maakt aan de polarisatie in de klas. Bij RTL Late Night hebben we gesproken over hoe we deze methodiek toepassen in de klas en wat voor geweldige effecten dit met zich mee brengt, zowel voor de student maar ook zeker voor de docent.

Tell Me More
IMG-20150116-WA0017-2
13
Projecten afgerond
1728
Studenten bereikt
42
Dialoog facilitatoren
22
Klanten