Wijken hun trots, veerkracht, gezamenlijkheid en eigen verantwoordelijkheid terug te helpen vinden.

Wijk In Dialoog

Wijk in Dialoog ondersteunt gemeenten, opbouwwerk en vrijwilligers in wijken bij:

Bouwen aan tolerantie, gemeenschapszin over grenzen van diversiteit.

 • Hoe een grootschalige buurtinterventie te faciliteren waarbij de buurt haar kracht pakt?
 • Waarbij mensen met verschillende denkbeelden bij elkaar in een open dialoog?
 • Waarbij over en weer ruimte is voor het gecontroleerd uiten van frustraties, ervaringen en angst/zorg
 • Waar begrip, ruimte en energie ontstaat voor een nieuw ‘wij’
 • Waarmee uitsluiting wegvalt en extreme ideeën overbodig worden
 • Waardoor eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid in de wijk benut wordt
20150616_165120
20150616_143046
13
Projecten afgerond
1728
Studenten bereikt
42
Dialoog Facilitatoren
22
Klanten

Waarmee…..

De Resultaten zijn aansprekend..

Contact

Deelnemers/buurtbewoners komen, voorbij vooroordelen en voorbij de oppervlakkigheid, met elkaar in contact. Begrip voor elkaars situatie, gezamenlijk word een nieuw perspectief gezocht, oplossingen gegenereerd. Oplossingen die draagvlak hebben over en weer

Verantwoordelijkheid

Na reflectie nemen de deelnemers hun eigen verantwoordelijkheid in de situatie

Nieuw gedrag

Vanuit het ontstane vertrouwen en gemeenschapszin staat men open voor voorbeeldgedrag van elkaar. Men inspireert elkaar. Initiatieven worden overgenomen, nieuwe intenties publiekelijk uitgesproken naar elkaar

Niet meer radicaal

Boosheid of radicale ideeën, vaak ontstaan vanuit een gevoel van uitsluiting, verliezen in de nieuwe setting hun reden van bestaan

Whatever the problem be part of the solution

 • Wijk in Dialoog verzorgt een crisis om te zetten in een constructieve dialoog?
 • Spanningen in de wijk: Hoe breng je partijen bij elkaar in een gepolariseerde situatie?
 • Hoe bouw je verder na een escalatie?
 • Verbeteren van de sfeer in de wijk. Hoe wend je criminalisering af?
 • Hoe radicalisering en criminalisering afwenden?
 • Benutten van kracht en eigen verantwoordelijkheid in de wijk

Waarmee?

 • veiligheid, openheid en respect ontstaat in de buurt
 • wezenlijke gesprekken ontstaan..  met thema’s als
  ‘Wie ben ik? Wie zijn wij? Wat wil ik in de wereld?’
 • jongeren interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen
 • iedereen de zaken durft en kan benoemen, op een open, respectvolle en  geweldloze wijze
 • jongeren, ouderen samen hun verantwoordelijkheid nemen
 • Inspirerende, concrete resultaten neergezet worden
Dialoog bij radicalisering: …de radicale verschillen van elkaar kunnen aanhoren, doet ze verdwijnen..
Wijk in Dialoog

Principes van de Methodiek

 • Een systemische benadering van wijk, klas of school. Iedereen is onderdeel van het vraagstuk én de oplossing. We vermijden schuldig/onschuldig voorop te stellen.
 • Een mens wil zich van nature ontwikkelen, stappen maken, eigen verantwoordelijkheid nemen. Angst, pijn of frustratie staan deze ontwikkeling in de weg. Het verwerken van deze emoties is daarmee een wezenlijk onderdeel van ontwikkelen.
 • Angst voedt angst. Vertrouwen voedt vertrouwen

In een wijk in de overlevingsstand, trekt men elkaar naar beneden. Een gemeenschap met onderling vertrouwen steunt elkaar.

 • De groep als kracht: Zodra er iemand, vanuit het door ons opgeroepen vertrouwen één persoon publiekelijk reflecteert op zijn/haar eigen rol en gedrag, heeft dat een helend effect op de gehele groep.
 • Verwerken, helen, vraagt een veilige sociale context, waarin respect is voor je eigen culturele achtergrond, je eigen basis veiligheid.

Dit proces faciliteren, zonder te manipuleren, is de kern van onze methodiek.

original-logos_2015_Mar_6610-4098182

Docenten kampen vaak met problemen als het gaat om het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen als radicalisering. Docenten hebben dan ook behoefte aan een methodiek om deze zaken toch bespreekbaar te maken. Daarnaast merken we dat docenten behoefte hebben aan een manier om dit soort problemen te herkennen en om ervoor te zorgen dit preventief aan te pakken. De ‘de talking sitck methodiek’ is daar een goede oplossing voor.

Tell Me More

Om de dialoogvorm goed te ervaren worden er binnen de klas een aantal principes gehanteerd. Deze principes zijn erop gericht iedereen te respecteren en ervoor te zorgen dat elke deelnemer de tijd neemt om vanuit zijn individualiteit zijn eigen waarheid te delen. Alles wordt gehoord, dus ook het extremen of radicale. Uiteindelijk wordt er gewerkt vanuit het vertrouwen dat elke klas/groep/kring van mensen met een respectvolle oplossing kan komen.

Tell Me More

Radicalisering.. oorzaak en een succer

Wanneer methodiek inzetten?

De methodiek heeft zich in meerdere moeilijke situaties bewezen zoals:

 • In gespannen situaties waarin verschillende (bewoners)groepen tegenover elkaar stonden. (oud/jong, allochtoon/autochtoon, heroïneverslaafden en overige buurtbewoners, jongeren-politie, etcetera)
 • In groepen en klassen waar radicale ideeën werden aangehangen
20150203_121127~2